مدرس
دانشجو
کلاس
آزمون
اطلاعیه اطلاعات نیسمال اول (4001)

اطلاعیه اطلاعات نیسمال اول (4001)

آدرس دسترسی به اطلاعات نیسمال اول (4001) : https://4001.twlms.ir

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۱ بازدیدها : 23840 ادامه ...

وام دانشجویی

وام دانشجویی

ثبت نام وام دانشجویی

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۹ بازدیدها : 7155 ادامه ...

الزام درج صفر اول کدملی در رمز ورود

الزام درج صفر اول کدملی در رمز ورود

در ترم جدید حتما در قسمت رمز ورود کد ملی خود را به صورت کامل وارد کنید( وارد کردن صفر های قبل از کدملی الزامی است.) و در آخر aA اضافه کنید. برای مثال : کدملی 0011111111 در نتیجه : رمز ورود 0011111111aA

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۶ بازدیدها : 9245 ادامه ...